Lutikkatorjunta

Lutikkatorjunta on mainettaan yksinkertaisempi toimenpide, joka vain äärimmäisissä tapauksissa vaatii huonekalujen hävitystä. Lutikkatorjunta on kuitenkin aina suositeltavaa suorittaa ammattilaisen toimesta. Omatoiminen torjunta esimerkiksi markettiaerosolien avulla saattaa pahimmillaan vain pahentaa ongelmaa ja saa lutikat leviämään myös naapuriasuntoihin.

Jotta lutikka voi lisääntyä, tulee sen saada veriateria. Pimeällä aktiivinen lutikka päätyy täten sinne, missä se havaitsee ihmisen lämmön ja hiilidioksidin pimeällä - eli nukkumapaikalle. Tärkeimpänä torjuntatoimenpiteenä onkin suojata nukkumapaikka lutikoista vapaaksi ja estää uusien lutikoiden pääsy nukkumapaikalle ansojen avulla.

Palveluumme on mahdollista tilata varaus aloittaa lutikkatorjunta tarkastuskäynnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tarkastuksessa havaitaan lutikoita, suoritamme nukkumapaikalle tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja suojaamme nukkumapaikan ansojen avulla rakenteista mahdollisesti tulevia lutikoita vastaan.

Kaikkiin lutikkatorjunnan aloituksiin kuuluu asukkaiden suullinen ja kirjallinen ohjeistaminen torjunnan kannalta olennaisista torjuntatoimenpiteistä.